Appenzeller 26 maja 2019 r.


Są 26 maja 2019 r. sprawy ważniejsze niż wybory do PE; w hodowli psów Czarcia Tryfta, spodziewany jest miot szczeniaków rasy Appenzeller.

Pochodzenie zacne:

Więcej o Appenzellerach >>>

Nowelizacja prawa karnego z dnia 16 maja 2019 r.


Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Czytaj opinię >>>