Jubileusz Prof. Feliksa Zedlera


22 czerwca 2012 r. w sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyły się uroczystości 70 urodzim Pana Profesora Feliksa Zedlera. Panu Profesorowi Wręczono Kasięgę Pamiątkową ku Jego czci. To najwyższe uhonorowanie jakim środowisko naukowe może obdarzyć Jubilata. Księga wydana została przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Uroczystości otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. Tomasz …

Ślubowanie Aplikantów Adwokackich


Ślubowanie Aplikantów Adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, 9 stycznia 2012 r. OBEJRZYJ VIDEO