Przemówienie Prezes Naczelenej Rady Adwokackiej Mec. Joanny Agackiej Indeckiej na uroczystości 90. lecia Adwokatury Wielkopolskiej


Przejdź na specjalną stronę http://www.90 lecie Adwokatury Wielkopolskiej

Przemówienie Dziekana ORA w Poznaniu Mec. Andrzeja Reichelta na uroczystości 90. lecia Adwokatury Wielkopolskiej


Przemówienie Dziekana ORAw Poznaniu Mec. Andrzeja Reichelta W kuluarach   Przejdź na specjalną stronę http://www.90 lecie Adwokatury Wielkopolskiej