Reportaż ze Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i dyskusji o sprawach Adwokatury, kontynuowanej po Zgromadzeniu


Powitanie Gości i otwarcie Zgromadzenia Izby Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu Mec. Andrzej Reichelt Fotoreportaż ze Zgromadzenia Izby Przemówienie Mec. Joanny Agackiej-Indeckiej Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej